🌸...خوش آمدید

About us

مؤسسه خیریه پارک سلامت روان، سازمان مردم نهادی است که از انگیزه ی والای خدمت به همنوع سرچشمه گرفته

مؤسسین و هیئت مدیره

team1
بهمن حاجات نیا
موسس و مدیر عامل
موسس و مدیر عامل
team1
زهره تراب
معاون موسسه پارک سلامت روان
معاون موسسه پارک سلامت روان
team1
محبوبه محمدی
رییس هیئت مدیره
رییس هیئت مدیره

ارزش های بنیادین

شفافیت، نگاه عالمانه و پیشدستانه در مسائل نوین اجتماعی، قدرشناسی، قداست بالا نسبت به درک و شناخت حوزه های آسیب رسان به سلامت اجتماعی از برنامه¬های خارق¬العاده و اثربخش و نواورانه از ارزش های بنیادین مؤسسه پارک سلامت روان می باشد.

معلولین ذهنی پسر بالای 14 سال

معلولین ذهنی زن بزرگسال

کودکان و نوجوانان

بازتوانی معتادین

مؤسسین و هیئت مدیره

Joomla Module OT Testimonial powered by OmegaTheme.com
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

دریافت خبرنامه مؤسسه پارک سلامت روان

Mobile Menu