🌸...خوش آمدید
بازديد3

بازديد3

بازديد رييس محترم اوقاف و امور خيريه ناحيه پنج شيراز حاج آقا نيك سرشت
و جناب آقاي رضايي معاون محترم بهره وري اقتصادي اداره كل اوقاف استان فارس از موسسه پارك سلامت روان و موسسه خيريه معلولين ذهني تلاش و خانه كودكان و نوجوانان سراي عاطفه ها مورخ ٩٦/١٢/١٥

Date

16 اسفند 1396

Tags

بازديد