🌸...خوش آمدید

 

تا سال ۱۴۰۰ توانایی متفاوت و منحصر به فرد ما در ارائه تحقیقات و پژوهش و ارتقاء توانمندی های روانشناختی افراد جامعه با هدف تامین سلامت روانی و اجتماعی در کلاس ملی و بین المللی جایگاه پارک سلامت روان را در سطح ملی در رده موسسه اول و برتر قرار خواهد داد .

Mobile Menu