🌸...خوش آمدید

پانزدهم اسفندماه روز ملی درختکاری گرامی باد .

 

... ریشه های ما به آب
شاخه های ما به آفتاب می رسد
ما دوباره سبز می شویم! "

 

 

 

شروع بهار و روز درختکاری در موسسه پارک سلامت روان