🌸...خوش آمدید

حضور و ديدار پرمهر و شادی‌آفرین

فرزندان خانه كودكان و نوجوانان سراي عاطفه ها در

روز ميلاد حضرت علي (ع ) و

روز پدر

پدر بزرگوار موسسه بزرگ پارك سلامت روان آقاي دكتر بهمن حاجات نيا

شادیهای کوچک که در وسعت بزرگی بی‌نظیرند و ماندگار.
حضور و ديدار پرمهر و شادی‌آفرین فرزندان خانه كودكان و نوجوانان سراي عاطفه ها در روز ميلاد حضرت علي (ع ) و روز پدر ،از پدر بزرگوار موسسه بزرگ پارك سلامت روان آقاي دكتر بهمن حاجات نيا