..... ....🌙 رمضان ماهى مبارک است كه ابتدايش رحمت ميانه ‏اش مغفرت و پايانش اجابت است... ماه برکت و بهار قرآن مبارک باد 🌸...خوش آمدید

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی ما بین

موسسه پارک سلامت روان و اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

جلسه هماهنگی سواد آموزی افراد تحت پوشش موسسه پارک سلامت روان و تاسیس مراکز یادگیری محلی در این رابطه با حضور آقای دکتر بهمن حاجات نیا مدیر عامل موسسه پارک سلامت روان ، آقای دکتر موسوی عضو هیئت علمی موسسه پارک سلامت روان،خانم زهره تراب معاون موسسه پارک سلامت روان، آقای دکتر رضایی مدیر مرکز درمان و بازتوانی معتادین پارک سلامت روان،آقای ملک پور معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس، آقای ترابی رئیس اداره سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس، آقای درویشی کارشناس مسئول سوادآموزی اداره آموزش و پرورش ناحیه ۴ شیراز و آقای گوهریان مدیر موسسه غیر دولتی سوادآموزی سینا، برگزار گردید .

در این جلسه نسبت به انعقاد تفاهم نامه همکاری فی ما بین موسسه پارک سلامت روان و اداره کل آموزش و پرورش استان فارس در ارتباط با بی سوادان مرکز درمان و بازتوانی معتادین ، سالمندان و افراد دارای اختلال روانی و تاسیس دو مرکز یادگیری محلی برای پارک سلامت روان در نواحی ۲ و ۴ آموزش و پرورش شیراز تصمیم گیری گردید .