..... ....🌙 رمضان ماهى مبارک است كه ابتدايش رحمت ميانه ‏اش مغفرت و پايانش اجابت است... ماه برکت و بهار قرآن مبارک باد 🌸...خوش آمدید

تاسیس و راه اندازی

کتابخانه های عمومی در موسسه پارک سلامت روان

و مرکز درمان و بازتوانی معتادین پارک سلامت روان 

جلسه هماهنگی تاسیس و راه اندازی کتابخانه های عمومی در موسسه پارک سلامت روان و مرکز درمان و بازتوانی معتادین پارک سلامت روان با رویکرد کتاب درمانی  با هدف کاهش کنترل آسیب های اجتماعی برگزار شد.

 

در این جلسه با حضور آقای دکتر بهمن حاجات نیا مدیر عامل موسسه پارک سلامت روان، آقای دکتر سید علی محمد موسوی عضو هیئت علمی ، آقای دکتر حمید رضا رضایی مدیر مرکز درمان و بازتوانی معتادین، خانم زهره تراب معاون موسسه پارک سلامت روان،آقای دکتر منوچهری مدیر کل کتابخانه های عمومی استان فارس، آقای محیط رییس اداره همکاری و مشارکت های اداره کل کتابخانه های عمومی و آقای سید مهدی هاشمی سرپرست اداره آسیب دیدگان اجتماعی مقرر شد که در قالب یک تفاهم نامه مشترک یک واحد کتابخانه به صورت نهادی در محل موسسه پارک سلامت روان و یک واحد کتابخانه به صورت مشارکت در مرکز درمان و بازتوانی معتادین پارک سلامت روان در آینده ای نزدیک راه اندازی و فعال شود .